KGG IT : อันดับ 1 เรื่อง Gaming Gear และอุปกรณ์ไอที ทั้งค้าปลีกและส่ง ราคากันเอง

POP SHIELD POP SCREEN FOR BROADCASTING AND RECORDING MICROPHONE

145 200 -28%

สถานะสินค้า : สินค้าติดต่อเจ้าหน้าที่

สี : ดำ

หมวดหมู่ : MIC อื่นๆ - ไมโครโฟน

สถานะ :

น้ำหนัก : 350 กรัม

ติดต่อเจ้าหน้าที่ : ‡æ‘Ë¡‡æ◊ËÕπ

Pop SHIELD หรือตัวกันเสียงลม

ในการบันทึกเสียง อย่างเสียงร้อง จะมีลมจากการออกเสียงอักษรบางตัวเช่น ป ที่เป็นลมกระแทก เข้าไปอัดที่ตัวไมค์  Pop SHIELD หรือตัวกันเสียงลมช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดย Pop SHIELD ใช้เป็นตัวกันลมกระแทกและยังช่วยกันน้ำลายเข้าไปโดนตัวไมค์อีกด้วย

Pop SHIELD ที่มีขายในท้องตลาด มีให้เลือกสองแบบคือแบบผ้าไนลอน และแบบที่เป็นตะแกรงโลหะ การเลือกใช้ ถ้าในการร้องแบบคนปกติ สองแบบให้ผลไม่ต่างกันมาก แต่การเลือกจะเกี่ยวกับอายุการใช้งานและการดูแลทำความสะอาดที่ต่างกัน

แบบผ้า เมื่อใช้งานแล้ว ทำความสะอาดได้โดยการถอดมาแล้วเอาไปล้างผ่านน้ำ ใช้สบู่หรือน้ำยาล้างจานถูเบาๆ ล้างให้สะอาดแล้วปล่อยให้แห้ง หรือใช้ไดเป่าผมเป่าให้แห้ง

ส่วนแบบโลหะ ใช้งานเสร็จสามารถเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดได้เลย ดังนั้นการดูแลรักษา แบบโลหะจะดูแลง่ายกว่า

ถ้าคุณทำงานในห้องอัดที่คนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาอัดร้อง อัดพูด ผมสนับสนุนให้ทำความสะอาด Pop SHIELD อย่างสม่ำเสมอ ถ้าทำได้ทุกครั้งหลังใช้งานจะดีมาก เรื่องนี้เกี่ยวกับสุขอนามัยของคนที่คุณทำงานด้วย อีกอย่างคือหมั่นดูแล Pop SHIELD ให้มีกลิ่นหอมไว้ จะทำให้คนที่มาอัดเสียง มีความสุขมากขึ้น การต้องอัด ต้องร้องผ่าน Pop Filter ที่มีกลิ่นเหม็น เป็นการทำลายความมั่นใจและสุขภาพจิตของคนทำงานอย่างร้ายกาจ เรื่องนี้สำคัญมากนะ การรักษา Pop SHIELD ให้มีกลิ่นหอมและสะอาด ถือเป็นความรับผิดชอบของมืออาชีพ

เมื่อใช้ Pop SHIELD เสียงที่เข้าไมค์จะเปลี่ยนไปในย่านความถี่สูงๆ ความหนาบางของวัสดุที่ใช้ทำ Pop SHIELD จะมีผลตรงนี้ แต่ก็มีผลน้อยมาก ดังนั้นในการเลือก สนใจที่ความแข็งแรง วัสดุที่ใช้ทำ ขนาดที่เหมาะกับไมค์ จะดีกว่า

Pop SHIELD ยังใช้เป็นจุดกำหนดระยะการร้องระหว่างไมค์กับปากคนร้องด้วย ดังนั้นการตั้ง Pop SHIELD ควรตั้งให้ห่างไมค์ในระยะหวังผลที่ไมค์จะทำงานได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งน่าจะอยู่ในระยะ 5-10 เซนติเมตร จากตัวไมค์

Scroll