KGG IT : อันดับ 1 เรื่อง Gaming Gear และอุปกรณ์ไอที ทั้งค้าปลีกและส่ง ราคากันเอง

OKER Joy Dual Shock Joystick U-706 แบบใส (น้ำเงิน) 

185 350 -47%

สถานะสินค้า : สินค้าติดต่อเจ้าหน้าที่

สี : น้ำเงิน

หมวดหมู่ : OKER - จอยสติ๊ก

สถานะ :

น้ำหนัก : 295 กรัม

OKER Joy Dual Shock Joystick U-706 แบบใส (น้ำเงิน) 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : ‡æ‘Ë¡‡æ◊ËÕπ

OKER Joy Dual Shock Joystick U-706 แบบใส (น้ำเงิน) 

คุณสมบัติ 


- สนับสนุนการเชื่อมต่อ USB(USB 1.0 หรือ USB 2.0) แบบ Plag & Play 
- สามารถใช้ได้กับระบบ Windows 98/2000/ME/XP/VISTA 
- สนับสนุน DirectX 7.0 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า 
- สนับสนุนฟังก์ชั่นการตอบสนองผู้ใช้ของเกมส์ 
- มีการดัดแปลงให้มีการเลียนแบบการควบคุมการทำงานด้วยโหมด arbitrarily

Scroll