KGG IT : อันดับ 1 เรื่อง Gaming Gear และอุปกรณ์ไอที ทั้งค้าปลีกและส่ง ราคากันเอง

MARVO คีย์บอร์ด MECHANICAL รุ่น K945

2,590 2,690 -4%

สถานะสินค้า : สินค้าติดต่อเจ้าหน้าที่

หมวดหมู่ : MARVO - คีย์บอร์ด

สถานะ :

น้ำหนัก : 1800 กรัม

ติดต่อเจ้าหน้าที่ : ‡æ‘Ë¡‡æ◊ËÕπ

- ชื่อรุ่น : Destiny
- รูปแบบ : มีสาย 
- ความยาวของสาย : 1.5m
- สีของไฟ Backlight : มี 
- แป้นพิมพ์ : ไทย,อังกฤษ
- จำนวนปุ่ม : 104
- ชนิดของสาย : สายไฟเบอร์
- พอร์ตการเชื่อมต่อ : USB
- รหัสสินค้า : K-945

Scroll