KGG IT : อันดับ 1 เรื่อง Gaming Gear และอุปกรณ์ไอที ทั้งค้าปลีกและส่ง ราคากันเอง

วิธีการส่งสินค้า

รูปแบบการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าแบ่งออกเป็นได้ 3 แบบ คือ


      1. แบบลงทะเบียน (registered)

          - กรุงเทพฯ และปริมณฑล (3-5 วันทำการ)

          - ต่างจังหวัด (5-7 วันทำการ)

          - ค่าบริการตามกำหนดของไปรษณีย์ + ค่าแพ็คกิ้งสินค้าตามจริง

          - กรณี "ลงทะเบียน" สินค้าที่น้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม จะส่งเป็น EMS เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของสินค้าของท่าน


      2. แบบด่วนพิเศษ (EMS)

          - กรุงเทพฯ และปริมณฑล (1 วันทำการ)

          - ต่างจังหวัด (2-3 วันทำการ)

          - ค่าบริการตามกำหนดของไปรษณีย์ + ค่าแพ็คกิ้งสินค้าตามจริง

     

      3. แบบขนส่งเอกชน Kerry Express

          - กรุงเทพฯ , ปริมณฑล และต่างจังหวัดในพื้นที่ (1 วันทำการ)

          - ต่างจังหวัดนอกพื้นที่ (2-3 วันทำการ) 

          - ค่าบริการค่าแพ็คกิ้งสินค้าตามจริง

          - สินค้าที่ส่งต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

          - เจ้าหน้าที่ Kerry จะโทรติดต่อลูกค้าก่อนเข้าไปส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ต้องสามารถติดต่อได้จริง

          - รับประกันส่งถึงมือผู้รับ ไม่โยนสินค้า​


เงื่อนไขและระยะเวลาการจัดส่งสินค้าของบริษัท K.G.G.IT

     1. จัดส่งทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยตามเงื่อนไขของไปรษณีย์ไทยและ Kerry Express

     2. ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นก่อนเวลา 19.00 น. จะทำการส่งสินค้าในรอบเช้าของวันถัดไป

         - เช่น สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินวันพุธเวลา 17.00 น. จะทำการส่งสินค้าในวันพฤหัสบดีรอบเช้า

     3. ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นหลังเวลา 19.00 น. จะทำการส่งสินค้ารวมกับออเดอร์ของวันถัดไปและจัดส่งรอบเช้าของอีกวัน

         - เช่น สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินวันพุธเวลา 20.00 น. จะทำการส่งสินค้าวันศุกร์รอบเช้า

 


สามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่

     ไปรษณีย์ไทย

       http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

     Kerry Express

       http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/

Scroll